IEEE Day 2022 @ NORT MACEDONIA SECTION

Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

Прослава на Денот на ИЕЕЕ во рамките на македонската ИЕЕЕ секција, која годинава слави 25 години од своето основање. Speaker(s): Проф. д-р Гоце Арсов, Agenda: 13:00 Регистрација 13:15 Предавање на тема 75 години од пронаоѓањето на транзисторот од проф. д-р Гоце Арсов - АМФ на ФИНКИ (анекс на ТМФ) 14:00 Дружба со скара (дворче во анекс на ТМФ) Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

IEEE Day 2022 @ NORT MACEDONIA SECTION

Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

Прослава на Денот на ИЕЕЕ во рамките на македонската ИЕЕЕ секција, која годинава слави 25 години од своето основање. Speaker(s): Проф. д-р Гоце Арсов, Agenda: 13:00 Регистрација 13:15 Предавање на тема 75 години од пронаоѓањето на транзисторот од проф. д-р Гоце Арсов - АМФ на ФИНКИ (анекс на ТМФ) 14:00 Дружба со скара (дворче во анекс на ТМФ) Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

IEEE Day 2022 @ NORT MACEDONIA SECTION

Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

Прослава на Денот на ИЕЕЕ во рамките на македонската ИЕЕЕ секција, која годинава слави 25 години од своето основање. Speaker(s): Проф. д-р Гоце Арсов, Agenda: 13:00 Регистрација 13:15 Предавање на тема 75 години од пронаоѓањето на транзисторот од проф. д-р Гоце Арсов - АМФ на ФИНКИ (анекс на ТМФ) 14:00 Дружба со скара (дворче во анекс на ТМФ) Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

IEEE Day 2022 @ NORT MACEDONIA SECTION

Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

Прослава на Денот на ИЕЕЕ во рамките на македонската ИЕЕЕ секција, која годинава слави 25 години од своето основање. Speaker(s): Проф. д-р Гоце Арсов, Agenda: 13:00 Регистрација 13:15 Предавање на тема 75 години од пронаоѓањето на транзисторот од проф. д-р Гоце Арсов - АМФ на ФИНКИ (анекс на ТМФ) 14:00 Дружба со скара (дворче во анекс на ТМФ) Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

IEEE Day 2022 @ NORT MACEDONIA SECTION

Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

Прослава на Денот на ИЕЕЕ во рамките на македонската ИЕЕЕ секција, која годинава слави 25 години од своето основање. Speaker(s): Проф. д-р Гоце Арсов, Agenda: 13:00 Регистрација 13:15 Предавање на тема 75 години од пронаоѓањето на транзисторот од проф. д-р Гоце Арсов - АМФ на ФИНКИ (анекс на ТМФ) 14:00 Дружба со скара (дворче во анекс на ТМФ) Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

IEEE Day 2022 @ NORT MACEDONIA SECTION

Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

Прослава на Денот на ИЕЕЕ во рамките на македонската ИЕЕЕ секција, која годинава слави 25 години од своето основање. Speaker(s): Проф. д-р Гоце Арсов, Agenda: 13:00 Регистрација 13:15 Предавање на тема 75 години од пронаоѓањето на транзисторот од проф. д-р Гоце Арсов - АМФ на ФИНКИ (анекс на ТМФ) 14:00 Дружба со скара (дворче во анекс на ТМФ) Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

IEEE Day 2022 @ NORT MACEDONIA SECTION

Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000

Прослава на Денот на ИЕЕЕ во рамките на македонската ИЕЕЕ секција, која годинава слави 25 години од своето основање. Speaker(s): Проф. д-р Гоце Арсов, Agenda: 13:00 Регистрација 13:15 Предавање на тема 75 години од пронаоѓањето на транзисторот од проф. д-р Гоце Арсов - АМФ на ФИНКИ (анекс на ТМФ) 14:00 Дружба со скара (дворче во анекс на ТМФ) Bldg: АМФ на ФИНКИ и дворче на ТМФ, Руѓер Бошковиќ 16, Скопје, Macedonia, Macedonia, 1000